Logout

Качествена медицина - винаги близо до Вас!

Градската клиника Мюнхен е съюз от четири спешни клиники - Богенхаузен, Харлахинг, Нойперлах и Швабинг, както и дерматологичната специализирана клиника на Талкирхнер Щрасе. Към тази най-голяма организация в южна Германия, предлагаща здравни услуги, принадлежат още - един медицински център с осем института, център за даряване на кръв, една академия и Фасилити Мениджмънт.

Независимо от това дали се отнася за масово разпространените сърдечно-съдови заболявания или за рядко срещани болести нашите специалисти работят във всички медицински специалности по най-съвременните стандарти на науката. Ние предлагаме "качествена медицина - винаги близо до Вас!"

Добре дошли!

Хора от различни култури, говорещи различни езици са винаги добре дошли в Градска клиника Мюнхен. На доброволна основа клиниката води статистика на различните националности от 2006 година. Така например през 2009 година в нея са лекувани 14.313 чуждестранни пациенти от 162 националности. За да бъде престоят Ви в клиниката приятен, Службата за междукултурни грижи предлага различни услуги: Необходима ли Ви е помощ - на Вас и Вашите близки - при общуването с медицинския персонал, на разположение е службата за преводни услуги с около 35 езика безплатно. За да бъдат по-пълноценно информирани неговорещите немски език пациенти, са организирани различни помощни групи на майчин език.

Например: помощна група за диабетици на турски език в Клиника Швабинг; (Тел. (089) 3068-2622); редовно провеждащи се лекции на здравни теми на турски език – Клиника Швабинг; (Тел. (089) 3068-2622); приемен час за проблемите на коляното и тазобедрените стави на турски език в Клиника Харлахинг; (Тел. (089) 6210-3067); Предстои предлагането и на други специални услуги в близко бъдеще. За да се запознае по-добре с Вашите желания, Службата за междукултурни грижи провежда допитвания на майчин език. Клиника Швабинг предлага и специално пространство за практикуващи Исляма пациенти. В останалите клиники предлагането на услугата предстои.

Kлинической службы переводчков

Над 100 обучени медицински служители с познания на общо 35 чужди езика предлагат устен превод на пациенти и на техните близки във всички клиники. В случай, че имате трудности да се разберете с нашия медицински персонал, бихте могли да се обърнете безплатно за помощ към Вътрешна служба за преводи на клиниката. Питайте в отделението си, ако например се нуждаете от превод при разговора с Вашия лекар. С удоволствие ще повикаме, при положение, че е възможно, медицински работник със съответните езикови познания. Същевременно бихме желали да Ви осведомим, че нашата Вътрешна служба за преводи няма право да се ползва за частни и юридически услуги, а също така не може да замени услугата на Заклетия преводач.

сигнализация
Пациенти, които идват за лечение в клиниката от чужбина, са длъжни да поемат сами заплащането на преводаческата услуга.

Our department for intercultural care welcomes you to Munich!